Αίτηση Συμμετοχής

 

Mπορείτε να συπληρώσετε και να αποστείλετε

την αίτηση συμμετοχής online εδώ.

 

Αν και μόνο αν υπάρχει πρόβλημα με την online αίτηση συμμετοχής, μπορείτε εναλλακτικά να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση (σε MS Word) και να τη στείλετε με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

 

Ελληνικός Σύλλογος της Βιπάσσανα

Όπως διδάσκεται από τον Σ.Ν.Γκοένκα και τους βοηθούς του.

 

Σωματάς τ.θ. 2023 Ρέθυμνο 74100 Κρήτη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια της Βιπάσσανα σ' όλο τον κόσμο επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.dhamma.org