Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω:

Ελληνικός Σύλλογος της Βιπάσσανα
Όπως διδάσκεται από τον Σ.Ν. Γκοένκα και τους βοηθούς του.

Σωματάς τ.θ. 2023 Ρέθυμνο 74100 Κρήτη

Τηλέφωνο:
28310 - 41483

E-mail:
[email protected]