Χρήσιμοι Δεσμοί

 

Επίσημη ιστοσελίδα της Βιπάσανα παγκόσμια

 

Δημόσιες ομιλίες του S. N. Goenka (ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες)

 

Η Μεγάλη Παγόδα της Βιπάσανα

 

Από πλευράς βιβλιογραφίας, στην ελληνική γλώσσα υπάρχει το βιβλίο:

 

William Hart - Διαλογισμός Βιπάσανα - Όπως διδάσκεται από τον S.N.Goenka

ISBN:978-960-7872-38-8

Εκδόσεις Αιώρα http://www.pariyatti.org/Bookstore/catalog.cfm?CatPos=101