Βιβλιογραφία

Από πλευράς βιβλιογραφίας, στην ελληνική γλώσσα υπάρχει το βιβλίο:

 

William Hart - Διαλογισμός Βιπάσανα - Όπως διδάσκεται από τον S.N.Goenka

ISBN:978-960-7872-38-8

Εκδόσεις Αιώρα

 

Από πλευράς ξενόγλωσσων τίτλων υπάρχει μεγάλο εύρος εκδόσεων, που μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση: Pariyatti