Τι δεν είναι η Βιπάσσανα

  • Δεν είναι μια ιεροτελεστία
  • Δεν είναι τελετουργία που βασίζεται σε τυφλή πίστη.
  • Δεν είναι πνευματικό παιχνίδι.
  • Δεν είναι διανοητική ψυχαγωγία.
  • Δεν είναι φιλοσοφική ψυχαγωγία.
  • Δεν είναι διακοπές
  • Δεν είναι θεραπεία ξεκούρασης
  • Δεν είναι ευκαιρία για κοινωνικές συνδιαλλαγές.
  • Δεν είναι φυγή από τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.